Office Bearers

IIA Rajasthan Chapter

Office Bearers

IIA Rajasthan Chapter

IIA RAJASTHAN CHAPTER COMMITTEE

_____

OFFICE BEARERS

AR. TUSHAR SOGANI
CHAIRMAN
AR. GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT

IMMEDIATE PAST CHAIRMAN

AR. MUKUL
GOYAL

VICE CHAIRMAN

AR. GAURAV AGRAWAL

HON. TREASURER

AR. PRAKASH MOHANANI

JT. HON. SECRETARY

AR. ASHUTOSH BHARGAVA

JT. HON. SECRETARY

EXECUTIVE MEMBERS

AR. NEERAJ GUPTA
AR. MANISH THAKURIYA
AR. KAVITA JAIN
AR. RAGHUVEER SINGH
AR. VIKAS VIJAY
AR. REKHA NEMANI
AR. ARPIT SANCHETI
AR. SHWETA CHOUDHARY
AR. ABHINAV SHARMA
AR. AYUSH BHARDWAJ
AR. PREETHI AGARWAL
AR. ANKUR SINGH TANWAR